За да продължиш напред, трябва да имаш навършени 18 години
Моля, посочи датата си на раждане.*
НАШИЯТ МИКС. ПО ТВОЙ ВКУС.
Опитай Beefeater #ГотовМикс с три завладяващи вкуса - London Dry, Blood Orange и Pink Strawberry.

Blood Orange

Blood Orange
с ярък аромат на цитруси
и вкус на червен
портокал

London Dry

London Dry
с характерен вкус на
хвойна и цитрусови
нотки

Pink Strawberry

Pink Strawberry
с деликатен розов цвят
и фин вкус на свежи
ягоди

ГЛАСУВАЙ за любимия ти #ГотовМикс и можеш да СПЕЧЕЛИШ свежа награда по твой вкус всяка седмица.

x1
Електрически скутер Xiaomi Mijia
x10
Ръчно рисувани кецове Converse
x50
Подаръчен комплект от 3 броя готов микс Beefeater & Tonic
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА
Списък с победителите в периода на провеждане на играта - от 22.09 до 27.10.2021
Имената на победителите се анонсират всяка седмица тук. За повече информация, запознай се с Общите условия на играта.
Големият победител в играта
Електрически скутер Xiaomi Mijia
Даниела Златанова
Седмица 05
Ръчно рисувани кецове Converse
Магдалена Тодорова
Силвана Стоилова Стоилова
3 броя готов микс Beefeater & Tonic
Искра Секулова Дияна Вълчанова Ивелина Панталеева Ваня Ламбова Искра Секулова Мая Кочунска Стела Илиева Станимир Стефанов Радостина Ангелова Светла Педакова
Седмица 04
Ръчно рисувани кецове Converse
Мартин Митев
Ася Галева
3 броя готов микс Beefeater & Tonic
Кристина Димитрова Савина Новакова Иван Аврамов Динко Тодоров Теодора Кондова Ивелин Георгиев Ванеса Борисова Милена Гочева Жана Илиева Василена Калъпчийска
Седмица 03
Ръчно рисувани кецове Converse
Татяна Маринова
Ивайло Димитров
3 броя готов микс Beefeater & Tonic
Радостина Христова Теодора Атанасова Иван Петров Милена Петкова Виктория Димитрова Нора Иванова Мартин Николов Янка Тодорова Ивайло Петров Русалина Попмилева
Седмица 02
Ръчно рисувани кецове Converse
Елена Любенова
Милена Чолакова
3 броя готов микс Beefeater & Tonic
Константин Костадинов Цветомира Борисова Ралчо Калпаков Екатерина Велева Румен Рачков Елена Петкова Росица Кирилова Ива Найденова Ася димитрова Никола Савчев
Седмица 01
Ръчно рисувани кецове Converse
Цветелина Тодорова
Стилян Хаджиев
3 броя готов микс Beefeater & Tonic
Теодора Кисьова Камен Тодоров Радослава Ставрева Даяна Димитрова Пламен Филев Венета Славова Юлиана Иванчева Виктория Антова Мима Минова Кристина Зарева
Консумирай отговорно.
Follow Us
Затвори
Затвори

Общи Условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА “Нашият Микс. По твой вкус”.

1. Общи условия
1.1. Настоящите общи условия влизат в сила на 21.09.2021 г.
1.2. Периодът за провеждане на Играта е от 21.09.2021 г. до 27.10.2021 г.
1.3. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес: www.beefeatermix.bg

2. Организатор
2.1 Организатор на Играта е Перно Рикард България ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130102019, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, № 1, бл.12, вх. А, ет.3 или „Организаторът“/.

3. Условия за участие
3.1. За да се включи в играта, участникът трябва да посочи любимия си вкус Beefeater между три опции: London Dry, Pink Strawberry и Blood Orange.
3.2. Участниците трябва да имат 18-годишна възраст, за да се включат в играта.
3.3. За да се включат в играта, участниците предоставят двете си имена, имейл адрес и телефон за връзка.
3.4. За да се включат в играта, участниците се съгласяват с общите условия и потвърждават, че са пълнолетни.

4. Продължителност на играта
4.1. Играта се провежда в периода от 00:00 ч. на 21.09.2021 г. до 23:59ч. на 27.10.2021 г. включително („Период на провеждане“).
4.2. В рамките на периода на провеждане са обособени пет етапа:
4.2.1. Етап 1: от 21.09.2021г. до 29.09.2021г.
4.2.2. Етап 2: от 30.09.2021г. до 06.10.2021г.
4.2.3. Етап 3: от 07.10.2021г. до 13.10.2021г.
4.2.4. Етап 4: от 14.10.2021г. до 20.10.2021г.
4.2.5. Етап 5: от 21.10.2021г. до 27.10.2021г.

5. Награди
5.1. В рамките на играта от „Организатора“ ще бъдат раздадени общо 61 награди, както следва:
5.1.1. Един (1) брой Electric scooter Xiaomi Mijia.
5.1.2. Десет (10) броя ръчно рисувани кецове Converse. Кецовете се изработват до 14 (четиринадесет) работни дни.
5.1.3. Петдесет (50) броя подаръчен комплект с 3 (три) броя кенчета готов микс Beefeater.
5.2. Наградите се теглят поетаптно в периодите посочени в т. 4.2.
5.3. Тегленето на победителите се провежда на произволен принцип.
5.4. Наградите биват разпределени по следния начин:
5.4.1. Етап 1: Два (2) броя ръчно рисувани кецове Converse и десет (10) броя подаръчен комплект с три (3) броя кенчета Beefeater.
5.4.2. Етап 2: Два (2) броя ръчно рисувани кецове Converse и десет (10) броя подаръчен комплект с три (3) броя кенчета Beefeater
5.4.2. Етап 3: Два (2) броя ръчно рисувани кецове Converse и десет (10) броя подаръчен комплект с три (3) броя кенчета Beefeater.
5.4.3. Етап 4: Два (2) броя ръчно рисувани кецове Converse и десет (10) броя подаръчен комплект с три (3) броя кенчета Beefeater.
5.4.4. Етап 5: Два (2) броя ръчно рисувани кецове Converse, десет (10) броя подаръчен комплект с три (3) броя кенчета Beefeater и един (1) брой Electric scooter Xiaomi Mijia.

6. Печеливши
6.1. Тегленето на печелившите ще става на произволен принцип от Организатора в етапите, посочени в т. 4.2.
6.1.1. Имената на победителите ще бъдат обявявани на интернет страницата: www.beefeatermix.bg
6.2. Наградите се доставят от КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС ООД, писано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202059469, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Жолио Кюри 2А
6.3. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с лично съобщение на предоставената от тях електронна поща. Всеки печеливш ще бъде известен и за наградата, която е спечелил и ще получи подробни инструкции относно процедурата по получаване на наградата.
6.4. За да получи наградата си всеки участник, на когото е изпратен имейл, че е спечелил награда, следва в отговор да представи трите си имена, адрес за доставка на наградата и телефон за връзка.
6.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2021 г. Организаторът е задължен да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

7. Лични данни
7.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Перно Рикар България ЕООД, както и техните подизпълнители за цели, свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта, публикуване на имената на печелившите на интернет страницата www.beefeatermix.bg и осъществяване на комуникация с участниците, включително за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените предметни награди, когато е приложимо). Участниците могат да се съгласят данните им да се обработват за маркетингови цели - за получаване на съобщения за промоционални активности и анкети, като могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за участие в маркетингови активности, като отправят писмено искане до Организатора. Победители, спечелили награда на стойност над 100 лева, предоставят на Организатора своите три имена и ЕГН, необходими за изпълнение на задълженията му съгласно данъчното законодателство.
7.1.1. Длъжностно лице по защита на личните данни: Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“ – адв. Николай Кискинов, София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, DPO@vladimirov-kiskinov.eu.
7.2. Организаторът обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („ОРЗД“) за участието им в играта и за маркетингови цели. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили предметна награда на стойност над 100 лева, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на Организатора съгласно данъчното законодателство.
7.3. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.
7.4. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.
7.5. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, право на изтриване и оттегляне на съгласие, право на преносимост на данните, както и ограничаване на обработването на лични данни, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email. Упражняването на правата на участниците се извършва при наличието на законовите предпоставки за това, съгласно ОРЗД и ЗЗЛД. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по електронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно cpdp.bg.
7.6. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за имена и ЕГН на лицата, спечелили предметни награди на стойност над 100 лева, които Организаторът има задължение да съхранява 11 години съгласно данъчното законодателство.
7.7. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

Затвори

1. Лични данни
1.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Перно Рикар България ЕООД, ЕИК 130102019, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, № 1, бл.12, вх. А, ет.3, както и техните подизпълнители за цели, свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта, публикуване на имената на печелившите на интернет страницата www.beefeatermix.bg и осъществяване на комуникация с участниците, включително за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените предметни награди, когато е приложимо). Участниците могат да се съгласят данните им да се обработват за маркетингови цели - за получаване на съобщения за промоционални активности и анкети, като могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за участие в маркетингови активности, като отправят писмено искане до Организатора. Победители, спечелили награда на стойност над 100 лева, предоставят на Организатора своите три имена и ЕГН, необходими за изпълнение на задълженията му съгласно данъчното законодателство.
1.1.1. Длъжностно лице по защита на личните данни: Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“ адв. Николай Кискинов, София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, имейл: DPO@vladimirov-kiskinov.eu.
1.2. Организаторът обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („ОРЗД“) за участието им в играта и за маркетингови цели. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили предметна награда на стойност над 100 лева, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на Организатора съгласно данъчното законодателство.
1.3. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.
1.4. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.
1.5. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, право на изтриване и оттегляне на съгласие, право на преносимост на данните, както и ограничаване на обработването на лични данни, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email. Упражняването на правата на участниците се извършва при наличието на законовите предпоставки за това, съгласно ОРЗД и ЗЗЛД. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно cpdp.bg.
1.6. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за имена и ЕГН на лицата, спечелили предметни награди на стойност над 100 лева, които Организаторът има задължение да съхранява 11 години съгласно данъчното законодателство.
1.7. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.